Startsida Forskning & information Formgivning & Förlag Bok & Papper Kontakt

Exempla förlagsverksamhet är inriktad på utgivning inom det kulturhistoriska området.

Särskilda ämnesområden är hälsa och samhälle, vårdens och medicinens historia och etik, samt litteratur och fotografi i retrospekt.

Vi åtar oss även lektörs- och redaktörsuppdrag, korrekturläsning och grafisk formgivning inom ramen för förlagets utgivningsprofil.

Gå gärna in på
bok & papper
för att upptäcka fler böcker och pappersvaror till försäljning.

 

Utkommer i maj 2018

läs mer

200 kr

 läs mer

150 kr

läs mer

 

Böckerna kan beställas direkt via förlaget eller via sedvanlig näthandel.

Webbdesign: idehjulet.se